Alternatywna emerytura

Opublikowano: 16 października 2015 przez pwlzeb

Masz własną firmę? Pracujesz na umowach cywilno-prawnych? Zarabiasz 2000 zł na rękę? Poczytaj…

Przeliczyłem wysokość emerytury za pomocą kalkulatora ZUS, dla kobiety urodzonej w 1990 r. zarabiającej 2000 zł netto. Założyłem, że 1 stycznia 2015 roku kobieta rozpoczęła pracę, a jej wynagrodzenie będzie się zmieniać w zależności od średniego wynagrodzenia w kraju. Po osiągnięciu wieku 67 lat (42 lata pracy) kobieta otrzyma z ZUS 4 230,45 zł brutto! Kwota niezbyt imponująca ze względu na zmianę nabywczą pieniędza. Eksperci z ZUS wyliczają, że kwota ta odpowiada 1 771,23 zł dzisiaj.  Przedsiębiorcy będą jeszcze w trudniejszej sytuacji, gdyż podstawą obliczenia składki nie jest przychód, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.  W 2015 roku było to 2375,4 zł (prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto to 3959 zł).

Do tych kwót należałoby dodać środki z OFE, jednak po ostatnich zmianach do funduszy trafia mniej niż 3% podstawy.  Nie mamy żadnej pewności, iż nasze środki zostaną wypłacone nam, a nie przeznaczone na bieżące emerytury. „Nasze” pieniądze są jedynie zapisem wirtualnym, a wysokość naszej emerytury uzależniona będzie od sytuacji demograficznej (przyrost naturalny, emigracje, imigracje…)

 

Dobrobyt na starość może nam zapewnić kupno nieruchomości (być może banki wprowadzą do swoich ofert tak zwaną odwóconą hipotekę), inwestycja w dzieła sztuki lub metale szlachetne. Niektórzy będą odkładać drobne sumy na konta bankowe. 40 lat systematycznych wpłat po 300 złotych, przy oprocentowaniu 1,5% da kwotę 185 491 zł. Suma ta powinna wystarczyć na kolejne 40 lat  i wypłatę 487 zł miesięcznie. W przypadku wcześniejszej naszej śmierci pomoże współmałżonkowi lub dzieciom.

Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć zysk, powinniśmy rozejrzeć się za III filarem, bardzo przez nas niedocenianym. Główną zaletą takiego oszczędzania jest możliwość uzyskania ulgi podatkowej.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) może założyć każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia (niepełnoletni mają pewne ograniczenia w korzystaniu z konta).  W ramach IKE możemy oszczędzać na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, w funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych, może to być forma ubezpieczenia. Warto zastanowić się, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie podjąć. Możemy mieć tylko JEDNO IKE.

Zazwyczaj instytucje prowadzące IKE nie wymagają comiesięcznych wpłat, często nie ma kwoty minimalnej, bądź jest ona dość niska (np. 50 złotych).

Wypłaty z IKE bez obciążeń podatkowych możemy podjąć po 60 roku życia, lub po 55 roku w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych. Dodatkowo, musimy wpłaty muszą być dokonane w 5 dowolnych latach podatkowych lub przynajmniej połowa środków musi zostać wpłacona co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty. Sami określamy kwoty wypłat, możemy wypłacić całość kapitału, lub wypłacać w ratach.

Co zyskujemy w IKE?

  • Nie płacimy 19% podatku od dochodów kapitałowych
  • Możemy wpłacać do 11 877 rocznie (2015 r.)
  • Nikt nie zabierze nam zebranych środków. W przypadku (hipotetycznej) zmiany przepisów, możemy wcześniej wypłacić całość lub część środków płacą podatek Belki.
  • W przypadku śmierci dziedziczą osoby przez nas wskazane, lub spadkobiercy. Osoby te zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych oraz spadków i darowizn.

Druga forma oszczędności emerytalnych to Indywidualne Konto Zabiezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Konto IKZE możemy założyć obok IKE. Konto IKZE różni się przede wszystkim oszczędnością podatkową.

 

Co zyskujemy w IKZE

  • Możemy wpłacić do 4 750,80 zł rocznie (2015 r.)
  • Kwota wpłat pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy maksymalnej wpłacie zyskamy co najmniej 855,14 zł! (przy skali 18%)
  • Od wypłat, po 65 roku życia, w przypadku wpłat min. 5 latach kalendarzowych, pobierany jest podatek w wysokości 10% (na czysto zyskujemy zatem 8%)
  • Możemy w całości wypłacić środki przed osiągnięciem 65 roku życia (płacimy PIT).
  • W przypadku śmierci dziedziczą osoby przez nas wskazane, lub spadkobiercy (płacą podatek 10%).

 

Gdzie założyć konto?

Wszystko zależy od ryzyka jakie jesteśmy w stanie podjąć. Osobiście chciałem zdywersyfikować portfel i comiesięcznie rozkładam środki mniej więcej 50 na 50 między IKE a IKZE. Wpłaty dokonuję od każdego, choćby najmniejszego dochodu. IKE założyłem w banku, na rachunku oszczędnościowym w Millenium Bank z oprocentowaniem 3% (bez Belki, to bardzo dobra oferta!). IKZE posiadam w NN inwestment partners (dawniej ING) i kupuję fundusze o średnim poziomie ryzyka.

Jeśli nie jesteśmy przygotowani na stratę, proponuję wybrać rachunek oszczędnościowy (szukać powyżej 2,5%).

Ranking rachunków oszczędnościowych prowadzonych w ramach IKE i IKZE przedstawiam poniżej:

ranking IKE-IKZE

(dane na dzień 16.11.2015)

Kupując fundusze, papiery wartościowe, ubezpieczenia – należy zwracać uwagę na prowizje pobierane przez tego typu inwestycje.

Raz w roku możemy dokonać zmiany instytucji zarządzającej naszym IKE czy IKZE. Rynek dość szybko się zmienia, warto raz na jakiś czas rozgnąć się za lepszą ofertą.

Jak zaoszczędzić na emeryturę minimalizując ryzyko, czyli ranking lokat IKE

Opublikowano: 21 lutego 2015 przez pwlzeb

Jeżeli należysz do osób które nie wierzą w rządową emeryturę – dobrze trafiłeś. Jeśli nie masz wykształcenia i zdolności by efektywnie inwestować – czytaj dalej…

Dzisiaj zajmę się tematem Indywidualnych Kont Emerytalnych. Jest to jedna z form oszczędzania w t.zw. III filarze, od razu powiem – niezbyt popularna. Według sprawozdania Komisji Nadzoru Finansowego na koniec I półrocza 2014 roku prowadzonych było zaledwie 816,7 tys. kont ze średnim saldem 5715 zł! Najczęściej konta prowadziły kobiety w wieku 51-60 lat, oraz mężczyźni z tej samej grupy wiekowej. Zaledwie 1/4 kont została zasilona jakąkolwiek kwotą w tym okresie sprawozdawczym (średnio 2,2 tys.).

Moje porównanie będzie dotyczyło kont prowadzonych przez banki, w których oszczędności lokuje zaledwie 6,2% przyszłych emerytów.

Cechą tych kont jest niewielkie ryzyko utraty oszczędności, ale także niewielki zysk. Jest to po prostu rachunek oszczędnościowy prowadzony przez instytucję bankową, z którego zyski pod pewnymi warunkami nie są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych (podatek Belki). W roku 2015 w IKE możemy odłożyć maksymalnie 11 877.

Wypłaty z konta korzystając ze zwolnienia podatkowego możemy rozpocząć kończąc 60 rok życia, lub kończąc 55 rok i nabywając uprawnienia emerytalne. Wpłaty na IKE należy dokonywać w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub połowa wpłaconych pieniędzy musi nastąpić wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wcześniejsza wypłata skutkuje naliczeniem podatku 19% od odsetek kapitałowych.

Który z banków daje najlepsze oprocentowanie lokaty? Szału nie ma, ale zważywszy na oprocentowanie „normalnych” lokat – nie jest jeszcze tak źle. 3 procent to przy zwolnieniu podatkowym odpowiednik rynkowej lokaty oprocentowanej na 3,7%. Pocieszające jest, że środki możemy transferować (bez strat po roku).

Oto wyniki:

Bank Millenium: 3%

Opłata manipulacyjna za wypłatę środków w wysokości: 1) sumy wszystkich naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia założenia IKE, 2) połowy naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie 6 – 12 miesięcy od dnia założenia IKE, 3) brak opłat w przypadku wycofania środków po okresie 12 miesięcy od dnia założenia IKE.

GETIN Bank: 3% przez 5 lat, później stopa referencyjna NBP

IDEA Bank, oprocentowanie gwarantowane przez rok, później WIBOR3M:

-2,89% –  w wersji podstawowej

-3,29% (pod warunkiem utrzymywania comiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł oraz wykonywania comiesięcznych transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na kwotę nie niższą niż 400 zł. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Bank w danym miesiącu obniży wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na KONCIE TAX FREE V do poziomu określonego w Regulaminie IKE oraz pobierze za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego opłatę w wysokości 4,99 zł.)

– do 11,89% (pod warunkiem przystąpienia przez Klienta do długoterminowego programu regularnego inwestowania ze składką regularną. Wysokość oprocentowania w czasie trwania Promocji uzależniona jest od rodzaju produktu ubezpieczeniowego i wysokości składki.)

Bank BPS: 3,05% – jednorazowa opłata 50 zł za dostęp do bankowości internetowej

PKO BP: 3%

BNP Paribas: Wibor 3M (możliwość podwyższenia przystępując do „kapitalnego planu”)

mBank: Wibor 1M