Opublikowano: 31 stycznia 2015 przez pwlzeb

Jak zaoszczędzić kupując pierwsze, tanie mieszkanie na kredyt

MdM, jak zaoszczędzić biorąc kredyt na zakup mieszkania?

Wydawać by się mogło, że wzięcie kredytu nie ma nic wspólnego z możliwością jakiegokolwiek zaoszczędzenia. Wiążemy się z bankiem potężnym zobowiązaniem na kolejne kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. Kwota jaką będziemy musieli oddać to często drugie tyle ile pożyczyliśmy. Niemniej kupując swoje pierwsze mieszkanie w Polsce możemy liczyć na pewien nieopodatkowany bonus od państwa w postaci dopłaty do wkładu własnego.

Dla niektórych kredytobiorców pomoc państwa może okazać się warunkiem przyznania kredytu. Wynika to z rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. W roku 2015 warunkiem wzięcia kredytu mieszkaniowego jest LtV na poziomie maksimum 90%. LtV to współczynnik określający stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, przy czym każdy z banków może żądać większego zabezpieczenia.  Kredytobiorca pozostaje przed wyborem  – albo zakupić okazyjnie nieruchomość, np. zamiast 200 tys. wynegocjować 180 – albo zgromadzić wkład własny – 20 tys. Ważnym jest, że wartość nieruchomości określa rzeczoznawca.

Zobaczmy najpierw jakie warunki musimy spełnić, by zostać beneficjentem programu „pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych”

Niestety nie można kupić każdego mieszkania. Mieszkanie musi spełniać warunki:

Jeżeli mieszkania nie spełnia niektórych warunków – można wykonać kilka sztuczek.

Zmniejszyć powierzchnię użytkową mieszkania można poprzez:

  1. Obniżenie sufitu (szczególnie tam, gdzie są skosy).
  2. Podzielenie przestrzeni tak, aby osiągnąć nie więcej niż 75 m2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dokładnie definiuje powierzchnię użytkową mieszkania.

Cytując Ustawę: Powierzchnia użytkowa lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania;

za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni

-balkonów,

-tarasów

-loggii,

-antresoli,

-szaf i schowków w ścianach,

-pralni,

-suszarni,

-wózkowni,

-strychów,

-piwnic

-komórek przeznaczonych do przechowywania opału;

Po wykonaniu przeróbek może się okazać, że nie zmieścimy się w limicie ceny za 1 m2 mieszkania. Na to też jest sposób:

Dopłata zostanie udzielona jeżeli kredyt jest udzielony JEDYNIE na zakup mieszkania, na okres min. 15 lat w kwocie min. 50% ceny zakupu mieszkania. Stroną w umowie kredytowej musi być NABYWCA. Jeśli nabywcą są małżonkowie – oboje muszą być spisani w umowie. W przypadku braku zdolności kredytowej może pomóc rodzina. Do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni (dziecko, wnuk, itp), wstępni (rodzice, dziadkowie, itp), rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. Należy pamiętać, że w przypadku zaangażowania rodziny może się zmniejszyć maksymalny okres kredytowania – do osiągnięcia wieku emerytalnego najstarszego kredytobiorcy.

 

Ile wynoszą dopłaty?

Zależą od średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 mieszkania w danym mieście. Dla Warszawy w I kwartale 2015 współczynnik ten wynosi 5984,68 zł, Krakowa 4621,00 zł, Łodzi 4289,00 zł, Wrocławia 4647,50 zł. Dopłata wynosi 10% wartości tego współczynnika pomnożonego razy powierzchnia użytkowa mieszkania, maksymalnie 50 m2.

Obliczmy dopłatę dla mieszkania w Krakowie o powierzchni 70 m2 w cenie 5000 zł/m2 (350 000 zł). Mnożąc maksymalną powierzchnię kwalifikującą się do dopłaty – 50 m2 razy wskaźnik przeliczeniowy dla Krakowa 4621 zł otrzymujemy kwotę 231050 zł. 10% z tej sumy to nasza dopłata, czyli 23 105 zł.

Dopłata może ulec zwiększeniu o 150% jeżeli wychowujemy (my lub małżonek):

Możemy dostać dodatkowe wsparcie z tytułu urodzenia lub przysposobienia kolejnego dziecka (po tym fakcie musimy wychowywać min. trójkę dzieci spełniającą wyżej wymienione warunki). Jeżeli urodzenie/przysposobienie nastąpiło w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności otrzymamy dodatkowe 5% sumy wyliczonej powyżej. Zatem dla Krakowa będzie to 5% z 231050 czyli 11 552,50 zł. Taka dopłata może być przyznana jednorazowo, a wcześniejsza spłata kredytu tą kwotą jest ustawowo zwolniona z prowizji banku.

Na zakończenie podaję linki do Ustaw z których korzystałem:

Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Comments are closed.