Opublikowano: 21 lutego 2015 przez pwlzeb

Jak zaoszczędzić na emeryturę minimalizując ryzyko, czyli ranking lokat IKE

Jeżeli należysz do osób które nie wierzą w rządową emeryturę – dobrze trafiłeś. Jeśli nie masz wykształcenia i zdolności by efektywnie inwestować – czytaj dalej…

Dzisiaj zajmę się tematem Indywidualnych Kont Emerytalnych. Jest to jedna z form oszczędzania w t.zw. III filarze, od razu powiem – niezbyt popularna. Według sprawozdania Komisji Nadzoru Finansowego na koniec I półrocza 2014 roku prowadzonych było zaledwie 816,7 tys. kont ze średnim saldem 5715 zł! Najczęściej konta prowadziły kobiety w wieku 51-60 lat, oraz mężczyźni z tej samej grupy wiekowej. Zaledwie 1/4 kont została zasilona jakąkolwiek kwotą w tym okresie sprawozdawczym (średnio 2,2 tys.).

Moje porównanie będzie dotyczyło kont prowadzonych przez banki, w których oszczędności lokuje zaledwie 6,2% przyszłych emerytów.

Cechą tych kont jest niewielkie ryzyko utraty oszczędności, ale także niewielki zysk. Jest to po prostu rachunek oszczędnościowy prowadzony przez instytucję bankową, z którego zyski pod pewnymi warunkami nie są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych (podatek Belki). W roku 2015 w IKE możemy odłożyć maksymalnie 11 877.

Wypłaty z konta korzystając ze zwolnienia podatkowego możemy rozpocząć kończąc 60 rok życia, lub kończąc 55 rok i nabywając uprawnienia emerytalne. Wpłaty na IKE należy dokonywać w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub połowa wpłaconych pieniędzy musi nastąpić wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wcześniejsza wypłata skutkuje naliczeniem podatku 19% od odsetek kapitałowych.

Który z banków daje najlepsze oprocentowanie lokaty? Szału nie ma, ale zważywszy na oprocentowanie „normalnych” lokat – nie jest jeszcze tak źle. 3 procent to przy zwolnieniu podatkowym odpowiednik rynkowej lokaty oprocentowanej na 3,7%. Pocieszające jest, że środki możemy transferować (bez strat po roku).

Oto wyniki:

Bank Millenium: 3%

Opłata manipulacyjna za wypłatę środków w wysokości: 1) sumy wszystkich naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia założenia IKE, 2) połowy naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie 6 – 12 miesięcy od dnia założenia IKE, 3) brak opłat w przypadku wycofania środków po okresie 12 miesięcy od dnia założenia IKE.

GETIN Bank: 3% przez 5 lat, później stopa referencyjna NBP

IDEA Bank, oprocentowanie gwarantowane przez rok, później WIBOR3M:

-2,89% –  w wersji podstawowej

-3,29% (pod warunkiem utrzymywania comiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł oraz wykonywania comiesięcznych transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na kwotę nie niższą niż 400 zł. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Bank w danym miesiącu obniży wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na KONCIE TAX FREE V do poziomu określonego w Regulaminie IKE oraz pobierze za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego opłatę w wysokości 4,99 zł.)

– do 11,89% (pod warunkiem przystąpienia przez Klienta do długoterminowego programu regularnego inwestowania ze składką regularną. Wysokość oprocentowania w czasie trwania Promocji uzależniona jest od rodzaju produktu ubezpieczeniowego i wysokości składki.)

Bank BPS: 3,05% – jednorazowa opłata 50 zł za dostęp do bankowości internetowej

PKO BP: 3%

BNP Paribas: Wibor 3M (możliwość podwyższenia przystępując do „kapitalnego planu”)

mBank: Wibor 1M

 

Comments are closed.