Opublikowano: 16 października 2015 przez pwlzeb

Alternatywna emerytura

Masz własną firmę? Pracujesz na umowach cywilno-prawnych? Zarabiasz 2000 zł na rękę? Poczytaj…

Przeliczyłem wysokość emerytury za pomocą kalkulatora ZUS, dla kobiety urodzonej w 1990 r. zarabiającej 2000 zł netto. Założyłem, że 1 stycznia 2015 roku kobieta rozpoczęła pracę, a jej wynagrodzenie będzie się zmieniać w zależności od średniego wynagrodzenia w kraju. Po osiągnięciu wieku 67 lat (42 lata pracy) kobieta otrzyma z ZUS 4 230,45 zł brutto! Kwota niezbyt imponująca ze względu na zmianę nabywczą pieniędza. Eksperci z ZUS wyliczają, że kwota ta odpowiada 1 771,23 zł dzisiaj.  Przedsiębiorcy będą jeszcze w trudniejszej sytuacji, gdyż podstawą obliczenia składki nie jest przychód, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.  W 2015 roku było to 2375,4 zł (prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto to 3959 zł).

Do tych kwót należałoby dodać środki z OFE, jednak po ostatnich zmianach do funduszy trafia mniej niż 3% podstawy.  Nie mamy żadnej pewności, iż nasze środki zostaną wypłacone nam, a nie przeznaczone na bieżące emerytury. „Nasze” pieniądze są jedynie zapisem wirtualnym, a wysokość naszej emerytury uzależniona będzie od sytuacji demograficznej (przyrost naturalny, emigracje, imigracje…)

 

Dobrobyt na starość może nam zapewnić kupno nieruchomości (być może banki wprowadzą do swoich ofert tak zwaną odwóconą hipotekę), inwestycja w dzieła sztuki lub metale szlachetne. Niektórzy będą odkładać drobne sumy na konta bankowe. 40 lat systematycznych wpłat po 300 złotych, przy oprocentowaniu 1,5% da kwotę 185 491 zł. Suma ta powinna wystarczyć na kolejne 40 lat  i wypłatę 487 zł miesięcznie. W przypadku wcześniejszej naszej śmierci pomoże współmałżonkowi lub dzieciom.

Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć zysk, powinniśmy rozejrzeć się za III filarem, bardzo przez nas niedocenianym. Główną zaletą takiego oszczędzania jest możliwość uzyskania ulgi podatkowej.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) może założyć każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia (niepełnoletni mają pewne ograniczenia w korzystaniu z konta).  W ramach IKE możemy oszczędzać na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, w funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych, może to być forma ubezpieczenia. Warto zastanowić się, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie podjąć. Możemy mieć tylko JEDNO IKE.

Zazwyczaj instytucje prowadzące IKE nie wymagają comiesięcznych wpłat, często nie ma kwoty minimalnej, bądź jest ona dość niska (np. 50 złotych).

Wypłaty z IKE bez obciążeń podatkowych możemy podjąć po 60 roku życia, lub po 55 roku w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych. Dodatkowo, musimy wpłaty muszą być dokonane w 5 dowolnych latach podatkowych lub przynajmniej połowa środków musi zostać wpłacona co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty. Sami określamy kwoty wypłat, możemy wypłacić całość kapitału, lub wypłacać w ratach.

Co zyskujemy w IKE?

Druga forma oszczędności emerytalnych to Indywidualne Konto Zabiezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Konto IKZE możemy założyć obok IKE. Konto IKZE różni się przede wszystkim oszczędnością podatkową.

 

Co zyskujemy w IKZE

 

Gdzie założyć konto?

Wszystko zależy od ryzyka jakie jesteśmy w stanie podjąć. Osobiście chciałem zdywersyfikować portfel i comiesięcznie rozkładam środki mniej więcej 50 na 50 między IKE a IKZE. Wpłaty dokonuję od każdego, choćby najmniejszego dochodu. IKE założyłem w banku, na rachunku oszczędnościowym w Millenium Bank z oprocentowaniem 3% (bez Belki, to bardzo dobra oferta!). IKZE posiadam w NN inwestment partners (dawniej ING) i kupuję fundusze o średnim poziomie ryzyka.

Jeśli nie jesteśmy przygotowani na stratę, proponuję wybrać rachunek oszczędnościowy (szukać powyżej 2,5%).

Ranking rachunków oszczędnościowych prowadzonych w ramach IKE i IKZE przedstawiam poniżej:

ranking IKE-IKZE

(dane na dzień 16.11.2015)

Kupując fundusze, papiery wartościowe, ubezpieczenia – należy zwracać uwagę na prowizje pobierane przez tego typu inwestycje.

Raz w roku możemy dokonać zmiany instytucji zarządzającej naszym IKE czy IKZE. Rynek dość szybko się zmienia, warto raz na jakiś czas rozgnąć się za lepszą ofertą.

Comments are closed.