Opublikowano: 17 marca 2016 przez pwlzeb

500+ dla kogo? Program w pytaniach i odpowiedziach.

500+, czyli świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia rusza program 500+, wprowadzony ustawą z 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowadzniem dziecka oraz zaspokojenia jego potrzeb życiowych. Dostęp do programu uzyskują obywatele Polski a także niektórzy cudzoziemcy mieszkający z rodziną (warunki: karta pobytu z dostępem do rynku pracy, z wyjątkiem pozwoleń na pracę do 6 miesięcy, i w celu podjęcia studiów, lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania zawodu w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, a także obywatele krajów, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego a także, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym).

Nie tylko dla małżeństw

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, lub opiekunowi prawnemu dziecka. Wypłacane jest co miesiąc w kwocie 500 zł na dziecko (lub proporcjonalnie, w przypadku urodzenia dziecka lub uzyskania przez nie pełnoletności).

Na „każde” po spełnieniu kryterium dochodowego

Świadczenie wypłacane jest bezwarunkowo na na drugie i kolejne dzieci niepełnoletnie.

W przypadku spełenienia kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł w przypadu dziecka niepełnosprawnego, przy czym ) świadczenie wypłacane jest na każde dziecko niepełnoletnie w rodzinie. Dochód ustala się za cały rok 2014. Jeżeli dochód został utracony  w całości – nie bierze się go pod uwagę, jeżeli mamy nowy dochód – będzie brany pod uwagę. Podwyżki i obniżki płacy nie mają tu znaczenia, ale w przypadku zatajenia nowego dochodu i nie poinformowania właściwego urzędu będzie trzeba zwrócić świadczenie wraz z odsetkami.

Dochód rodziny dzielimy na liczbę mieszkających z nami dzieci do 25 roku życia, niepozostających w związku małżeńskim. Dziecko niepełnosprawne wliczane jest do składu rodziny nawet jeśli ukończyło 25 lat (warunki we wniosku).

Dla cudzoziemców i Polaków na emigracji

Osoby zamieszkujące w krajach stosujących przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego otrzymają tylko jedno świadczenie  – albo w Polsce, albo w kraju zamieszkania. Decyzję o wypłacie świadczenia podejmie marszałek województwa.

Wniosek (do pobrania >>>TUTAJ<<<) będzie trzeba składać w Gminie raz w roku. Możliwe jest także składanie wniosków przez internet korzystając z platformy:  bankowość elektroniczną, pue.zus.pl, empatia.mpips.gov.pl oraz epuap.gov.pl. Jeżeli nie mamy podpisu cyfrowego, tak naprawdę pomocny będzie dla nas serwis bankowości elektronicznej (lista banków poniżej), albo ePUAP, gdyż zarówno PUE ZUS, jak i [email protected] będą wymagać od nas uwierzytelnienia podpisem elektronicznym lub poprzez profil ePUAP. Aby korzystać z pełni z ePUAP, należy po złożeniu wniosku o profil zaufany udać się do jednego z urzędów i potwierdzić jego zaufanie.

Do programu włączy się 18 banków:

Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA

Za ich pośrednictwem będzie można złożyć wniosek. Kilka z nich daje możliwość założenia konta nawet poza granicami kraju. Więcej w artykule o bezpłatnych kontach.

500+ w pytaniach i odpowiedziach:

Obiecałem pytania i odpowiedzi, zatem zaczynamy (będę wpis aktualizował)

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.