Agencje ratingowe a kryzys

Opublikowano: 28 maja 2017 przez Mikołaj Pasek

Agencje-ratingowe-a-kryzys---

Agencje ratingowe mają na celu ocenę ryzyka wiążącego się z inwestowaniem w dany instrument. W ciągu kilku ostatnich lat po kryzysie zwiększyło się zainteresowanie takimi agencjami, tym bardziej że kilkakrotnie były one siłą powodującą spadki na światowych giełdach.

Agencja ratingowa, zgodnie ze swoją nazwą, zajmuje się przyznawaniem ratingów, czyli ocen wiarygodności kredytowej instytucjom, a także jednostkom samorządowym i całym krajom. Oceny te są wyrażane za pomocą liter: A, B, C, D i wskazują stopień ryzyka towarzyszący inwestycji w określone przedsięwzięcie. Oceny ratingowe mają ogromny wpływ na zachowania inwestorów, którzy chcą inwestować w taki sposób, by nie stracić. Często jednak decydują się oni na inwestycje w bardziej ryzykowne aktywa, licząc na wyższe stopy zwrotu.

Od A do D

Najmniejsze ryzyko inwestycyjne jest oznaczone literą A, natomiast poziom D określa emitenta papierów wartościowych, który jest w upadłości. Podmioty, które otrzymały tę najniższą ocenę, czyli D, nie są w stanie same regulować swoich zobowiązań. Największe na świecie agencje ratingowe stosują w swoich skalach oznaczenia podwójne, a nawet potrójne, np. rating AAA oznacza najniższe możliwe ryzyko, odpowiednio niżej mamy poziom CCC, CC oraz C – najbliższy ratingu tzw. śmieciowego.

Ratingi są wyrażane przy pomocy symboli, ponieważ dzięki temu w łatwy sposób mogą być zinterpretowane. Cała procedura przyznawania ratingu jest jednak dość mocno skomplikowana. Przede wszystkim agencje ratingowe, wystawiając ocenę, biorą pod uwagę całościową kondycję firmy, organizacji, miasta lub kraju itd.

Rating na zlecenie

W przypadku, gdy rating jest określany na zlecenie samego podmiotu badanego, wtedy agencja ma prawo otrzymać wszelkie dane niezbędne do oceny ryzyka danego zleceniodawcy. Jednocześnie firma oceniająca jest zobowiązana do zachowania pełnej poufności co do uzyskanych danych. Taki rating nazywamy ratingiem pełnym. Agencja ratingowa nie ponosi odpowiedzialności za wystawianą ocenę. Rating to opinia uzyskana na podstawie analiz dokumentów, raportów itp. Można z niej skorzystać lub nie, nie jest ona w żaden sposób wiążąca. Niestety firma lub instytucja, która dostanie niską ocenę ratingową, może mieć problemy ze sprzedażą aktywów na rynku.

Agencje ratingowe też się mylą

Ostatni kryzys finansowy z 2008 r. pokazał jak bardzo niebezpieczne jest połączenie braku odpowiedzialności agencji ratingowych z wielkim wpływem ich ocen na rynki finansowe. Najlepszym tego przykładem może być choćby rating Enronu, który na cztery dni przed upadłością firmy utrzymywany był przez Moody’s i S&P na poziomie BBB+, czyli dobry z pozytywną perspektywą. Dopóki istnieją rynki finansowe, będzie potrzebna jednak praca agencji ratingowych, bo dzięki nim inwestorzy znają ryzyko swoich inwestycji.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia biletu lotniczego

Opublikowano: 4 maja 2017 przez Mikołaj Pasek

Korzyści-z-posiadania-ubezpieczenia-biletu-lotniczego

Podróż samolotem dla wielu osób na świecie stała się codziennością. Zarówno dostęp tego środka komunikacji, szybkość  przemieszczania się dzięki niemu, a także coraz tańsze ceny biletów lotniczych powodują  że często decydujemy się podróżować właśnie w ten sposób.

Niestety wiele osób posiada nieprzyjemne wspomnienia związane z przelotem, wykazując negatywne opinie na temat tego środka transportu. Nie chodzi tu o osoby, które były świadkami katastrof, lub bliskich poszkodowanych w wypadkach lotniczych. Mamy na uwadze osoby które np. zagubiły bagaż lub został im on skradziony na terenie lotniska, ich lot był odwołany lub z przyczyn technicznych opóźniony. Dla większości pasażerów właśnie takie sytuacje kształtują negatywną opinię tego środka transportu. A przecież można uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji, sprawdzając, jakie ubezpieczenie lotnicze posiadamy.

Większość przewoźników oferuje nam standardowe ubezpieczenie lotnicze na wypadek zagubienia bagażu lub jego kradzieży. Wydaje się to wystarczające zabezpieczenie, jednak trzeba wspomnieć, że większość ubezpieczycieli gwarantuje zwrot wartości naszego mienia do kwoty około 5 tysięcy zł. Osobom, którym wartościowe przedmioty zaginęły lub w czasie podróży przedmioty te zostały uszkodzone, polisa nie gwarantuje zwrotu ich pełnej wartości. Pasażerowie, którzy przewożą drogocenne przedmioty, powinni dodatkowo zabezpieczyć siebie i swój bagaż właśnie taką polisą. Jednak ewentualność zagubienia lub uszkodzenia bagażu nie powinna być jedynym powodem zakupu dodatkowej polisy. Na lotnisku możemy również znaleźć się w bardzo niekomfortowej sytuacji np. odwołania lotu. I w tym przypadku, posiadając dodatkowe ubezpieczenie, możemy oczekiwać zwrotu kosztów ceny biletu lotniczego, transportu zastępczego, a nawet jeśli czas oczekiwania na przywrócenie odwołanego lotu trwa dobę, firma ubezpieczeniowa zagwarantuje nam nocleg w hotelu.

Chcąc uzyskać zwrot kosztów ceny biletu, należy najpierw dowiedzieć się, z jakich przyczyn zaplanowana podróż się nie odbyła w terminie (najczęściej tych informacji udziela przewoźnik na lotnisku). Ma to wbrew pozorom  bardzo duże znaczenie, ponieważ ubezpieczyciel zwraca koszty podróżującym w przypadkach, kiedy podróż nie odbyła z przyczyn zależnych od przewoźnika (np. zły stan techniczny samolotu). W sytuacji odwołania lotu z powodu złej pogody, przewoźnik niestety nie rekompensuje nam utrudnień, jakie nas spotkały na lotnisku. Pomimo tego warto zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie pobytu na lotnisku i podczas lotu, wykupując dodatkowe ubezpieczenie lotnicze.