Alternatywna emerytura

Opublikowano: 16 października 2015 przez pwlzeb

Masz własną firmę? Pracujesz na umowach cywilno-prawnych? Zarabiasz 2000 zł na rękę? Poczytaj…

Przeliczyłem wysokość emerytury za pomocą kalkulatora ZUS, dla kobiety urodzonej w 1990 r. zarabiającej 2000 zł netto. Założyłem, że 1 stycznia 2015 roku kobieta rozpoczęła pracę, a jej wynagrodzenie będzie się zmieniać w zależności od średniego wynagrodzenia w kraju. Po osiągnięciu wieku 67 lat (42 lata pracy) kobieta otrzyma z ZUS 4 230,45 zł brutto! Kwota niezbyt imponująca ze względu na zmianę nabywczą pieniędza. Eksperci z ZUS wyliczają, że kwota ta odpowiada 1 771,23 zł dzisiaj.  Przedsiębiorcy będą jeszcze w trudniejszej sytuacji, gdyż podstawą obliczenia składki nie jest przychód, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.  W 2015 roku było to 2375,4 zł (prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto to 3959 zł).

Do tych kwót należałoby dodać środki z OFE, jednak po ostatnich zmianach do funduszy trafia mniej niż 3% podstawy.  Nie mamy żadnej pewności, iż nasze środki zostaną wypłacone nam, a nie przeznaczone na bieżące emerytury. „Nasze” pieniądze są jedynie zapisem wirtualnym, a wysokość naszej emerytury uzależniona będzie od sytuacji demograficznej (przyrost naturalny, emigracje, imigracje…)

 

Dobrobyt na starość może nam zapewnić kupno nieruchomości (być może banki wprowadzą do swoich ofert tak zwaną odwóconą hipotekę), inwestycja w dzieła sztuki lub metale szlachetne. Niektórzy będą odkładać drobne sumy na konta bankowe. 40 lat systematycznych wpłat po 300 złotych, przy oprocentowaniu 1,5% da kwotę 185 491 zł. Suma ta powinna wystarczyć na kolejne 40 lat  i wypłatę 487 zł miesięcznie. W przypadku wcześniejszej naszej śmierci pomoże współmałżonkowi lub dzieciom.

Jeżeli chcielibyśmy zwiększyć zysk, powinniśmy rozejrzeć się za III filarem, bardzo przez nas niedocenianym. Główną zaletą takiego oszczędzania jest możliwość uzyskania ulgi podatkowej.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) może założyć każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia (niepełnoletni mają pewne ograniczenia w korzystaniu z konta).  W ramach IKE możemy oszczędzać na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym, w funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych, może to być forma ubezpieczenia. Warto zastanowić się, jak duże ryzyko jesteśmy w stanie podjąć. Możemy mieć tylko JEDNO IKE.

Zazwyczaj instytucje prowadzące IKE nie wymagają comiesięcznych wpłat, często nie ma kwoty minimalnej, bądź jest ona dość niska (np. 50 złotych).

Wypłaty z IKE bez obciążeń podatkowych możemy podjąć po 60 roku życia, lub po 55 roku w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych. Dodatkowo, musimy wpłaty muszą być dokonane w 5 dowolnych latach podatkowych lub przynajmniej połowa środków musi zostać wpłacona co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty. Sami określamy kwoty wypłat, możemy wypłacić całość kapitału, lub wypłacać w ratach.

Co zyskujemy w IKE?

 • Nie płacimy 19% podatku od dochodów kapitałowych
 • Możemy wpłacać do 11 877 rocznie (2015 r.)
 • Nikt nie zabierze nam zebranych środków. W przypadku (hipotetycznej) zmiany przepisów, możemy wcześniej wypłacić całość lub część środków płacą podatek Belki.
 • W przypadku śmierci dziedziczą osoby przez nas wskazane, lub spadkobiercy. Osoby te zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych oraz spadków i darowizn.

Druga forma oszczędności emerytalnych to Indywidualne Konto Zabiezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Konto IKZE możemy założyć obok IKE. Konto IKZE różni się przede wszystkim oszczędnością podatkową.

 

Co zyskujemy w IKZE

 • Możemy wpłacić do 4 750,80 zł rocznie (2015 r.)
 • Kwota wpłat pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przy maksymalnej wpłacie zyskamy co najmniej 855,14 zł! (przy skali 18%)
 • Od wypłat, po 65 roku życia, w przypadku wpłat min. 5 latach kalendarzowych, pobierany jest podatek w wysokości 10% (na czysto zyskujemy zatem 8%)
 • Możemy w całości wypłacić środki przed osiągnięciem 65 roku życia (płacimy PIT).
 • W przypadku śmierci dziedziczą osoby przez nas wskazane, lub spadkobiercy (płacą podatek 10%).

 

Gdzie założyć konto?

Wszystko zależy od ryzyka jakie jesteśmy w stanie podjąć. Osobiście chciałem zdywersyfikować portfel i comiesięcznie rozkładam środki mniej więcej 50 na 50 między IKE a IKZE. Wpłaty dokonuję od każdego, choćby najmniejszego dochodu. IKE założyłem w banku, na rachunku oszczędnościowym w Millenium Bank z oprocentowaniem 3% (bez Belki, to bardzo dobra oferta!). IKZE posiadam w NN inwestment partners (dawniej ING) i kupuję fundusze o średnim poziomie ryzyka.

Jeśli nie jesteśmy przygotowani na stratę, proponuję wybrać rachunek oszczędnościowy (szukać powyżej 2,5%).

Ranking rachunków oszczędnościowych prowadzonych w ramach IKE i IKZE przedstawiam poniżej:

ranking IKE-IKZE

(dane na dzień 16.11.2015)

Kupując fundusze, papiery wartościowe, ubezpieczenia – należy zwracać uwagę na prowizje pobierane przez tego typu inwestycje.

Raz w roku możemy dokonać zmiany instytucji zarządzającej naszym IKE czy IKZE. Rynek dość szybko się zmienia, warto raz na jakiś czas rozgnąć się za lepszą ofertą.

Euro Bank i Comperia Bonus – lokata na 4% z bonusem

Opublikowano: 6 października 2015 przez pwlzeb

Próżno szukać wysokiego oprocentowania na tradycyjnych lokatach bankowych. Comperia wraz z Euro Bankiem dają coś ekstra: 4% na tradycyjnej lokacie plus dodatek – bonus 50 złotych! Nominalne oprocentowanie takiej lokaty przy depozycie 10 000 zł wyniesie aż 6%, czyli 150 zł. Po zapłaceniu 19% podatku od lokaty zostanie nam 131 zł (wyliczenia nie biorą pod uwagę różnej ilości dni w miesiącu).

 

Jak wziąć udział w promocji?

 1. W promocji mogą wziąć udział obywatele Polski, rezydenci, pełnoletni, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały konta w eurobanku.
 2. Do 31.10.2015 należy dokonać rejestracji, formularz zgłoszeniowy >>>>TUTAJ<<<<
 3. Do 31.10. zwolnić Bank z tajemnicy bankowej w zakresie koniecznym do przelania środków od Comperii.
 4. Złożyć wniosek do 31.10.2015 r. o otwarcie konta bankowego, a następnie w terminie do dnia 9.11.2015 r. zawrzeć umowę.
 5. Założyć Lokatę Powitalną na kwotę od 200 do 50 000 zł w okresie do 30 dni od daty zawarcia Umowy
 6. Do 30.11.2015 dokonać płatności kartą na kwotę minimum 400 zł
 7. Utrzymać otwarte konto najpóźniej do 31.12.2015, kiedy to mija termin wypłaty bonusu przez Organizatora.

Jakie będziemy mieć korzyści?

 1. Bardzo atrakcyjne oprocentowanie środków na odnawialnej lokacie kwartalnej od 200 zł do 10 000 zł – 4%, oraz od 10 000,01 do 50 000 zł – 3%
 2. Możliwość utrzymania takiego oprocentowania lub podwyższenie o 1% w odnowionej lokacie na kolejne 3 miesiące. Utrzymanie oprocentowania wiąże się z koniecznością wykonania 9 operacji kartą płatniczą na kwotę min. 600 zł. Aby podnieść oprocentowanie wystarczy comiesięczny wpływ wynagrodzenia, renty lub emerytury na kwotę min. 500 zł.
 3. Bezpłatna wypłata z bankomatów w kraju
 4. Godny uwagi, bezpłatny pakiet assistance – pomoc medyczna, domowa oraz komputerowa

Co należy zrobić, aby nie ponieść żadnych kosztów (na przykładzie konta active)?

 1. Spełnić jeden z warunków: Zapewnić miesięczny wpływ min. 1500 zł / lub / utrzymać średnie saldo 15000 zł /lub/ spłacać ratę kredytu w eurobanku na kwotę min. 1500 zł /lub/ posiadać kartę kredytową z limitem min. 500 zł i dokonać nią min. 3 płatności
 2. Korzystać aktywnie z karty debetowej: suma płatności bezgotówkowych musi wynieść min. 400 zł

W komentarzach zachęcam do zadawania pytań, a zdecydowanych zapraszam do przejścia do formularza rejestracyjnego.