MdM – kiedy wyższe dopłaty?

Opublikowano: 21 lutego 2015 przez pwlzeb

W poprzednim wpisie wykazałem, że kupując nowe mieszkanie możemy nieco zaoszczędzić pieniędzy. Pod koniec 2014 roku coraz częściej pojawiała się informacja o wyższych dopłatach w MdM oraz o rozszerzeniu programu. Na co i kiedy możemy liczyć?

Program MdM ruszył 1 stycznia 2014 roku. W ciągu pierwszych 9 miesięcy udzielono prawie 10 tys. kredytów udzielając wsparcia na kwotę 221 mln złotych. Zdecydowana większość kredytów była brana na zakup mieszkań, których budowę realizowano w 2014 roku.

Wśród kredytobiorców największy procent stanowiły osoby samotne bezdzietne (52%), małżeństwa bez dzieci (24%), oraz małżeństwa z jednym dzieckiem (16,5%). Rodziny z trójką dzieci stanowią zaledwie 0,27 %. Można odnieść wrażenie, że program sprawdził się tylko częściowo. Miał być w jakimś sensie kontynuacją „rodziny na swoim”, a głównymi beneficjentami zostały bezdzietne single. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uważa, że ta sytuacja bierze się z trudności z otrzymania kredytu przez małżeństwa z dziećmi. Im większe gospodarstwo domowe, tym wyższe koszty utrzymania i trudniej o zdolność kredytową. Zwiększenie pomocy dla tej niewielkiej części potencjalnych beneficjentów może zwiększyć liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków w bankach.

Dla kogo wyższe dopłaty?

Nowelizacja różnicuje kwotę dopłaty w zależności od liczby posiadanych dzieci.

– osoby bezdzietne – bez zmian – 10% kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie i powierzchni mieszkania, maksymalnie 50 m2.

– osoby z 1 dzieckiem – bez zmian – 150% kwoty wyliczonej powyżej

– osoby z 2 dzieci – 200% kwoty wyliczonej powyżej (a nie 150%)

– osoby z 3 bądź więcej dzieci  – 300%

Urodzenie lub przysposobienie 3 lub kolejnego dziecka umożliwia wnioskowanie o wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 5% kwoty wyliczonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego oraz powierzchni mieszkania, maksymalnie 65 m2.

Będzie więcej mieszkań?

Nowelizacja dopuszcza zakup mieszkania powstałego w wyniku budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego. Poważną zmianą jest możliwość dofinansowania wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności mieszkania .

Łatwiej o kredyt

W przypadku braku zdolności kredytowej do kredytu będą mogły przystąpić inne osoby – nie tylko zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha oraz teściowie, ale także każda inna osoba posiadająca zdolność kredytową. Większą dopłatę do wkładu własnego otrzymają osoby wychowujące trójkę dzieci. Dopłata zostanie policzona nie do 50 m2 ale do maksymalnie 65 m2.

Czego raczej nie będzie w noweli?

Pomoc państwa w zakupie pierwszego mieszkania nie zostanie rozszerzona na osoby powyżej 35 roku życia mające więcej niż 3 dzieci*. Jednak rodzice wychowujący minimum trójkę dzieci będą mogli zakupić w programie „kolejne” mieszkanie.


*aktualizacja – program dostępny dla osób powyżej 35 lat z 3 dzieci


 

Kiedy możemy spodziewać się nowej ustawy?

Ustawa powinna wejść w życie w IV kwartale 2015 roku. Niemniej podobne głosy słyszeliśmy już w zeszłym roku. Póki co pora uzbroić się w cierpliwość.

 

 

 

 

 


 

Jak zaoszczędzić na emeryturę minimalizując ryzyko, czyli ranking lokat IKE

Opublikowano: 21 lutego 2015 przez pwlzeb

Jeżeli należysz do osób które nie wierzą w rządową emeryturę – dobrze trafiłeś. Jeśli nie masz wykształcenia i zdolności by efektywnie inwestować – czytaj dalej…

Dzisiaj zajmę się tematem Indywidualnych Kont Emerytalnych. Jest to jedna z form oszczędzania w t.zw. III filarze, od razu powiem – niezbyt popularna. Według sprawozdania Komisji Nadzoru Finansowego na koniec I półrocza 2014 roku prowadzonych było zaledwie 816,7 tys. kont ze średnim saldem 5715 zł! Najczęściej konta prowadziły kobiety w wieku 51-60 lat, oraz mężczyźni z tej samej grupy wiekowej. Zaledwie 1/4 kont została zasilona jakąkolwiek kwotą w tym okresie sprawozdawczym (średnio 2,2 tys.).

Moje porównanie będzie dotyczyło kont prowadzonych przez banki, w których oszczędności lokuje zaledwie 6,2% przyszłych emerytów.

Cechą tych kont jest niewielkie ryzyko utraty oszczędności, ale także niewielki zysk. Jest to po prostu rachunek oszczędnościowy prowadzony przez instytucję bankową, z którego zyski pod pewnymi warunkami nie są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych (podatek Belki). W roku 2015 w IKE możemy odłożyć maksymalnie 11 877.

Wypłaty z konta korzystając ze zwolnienia podatkowego możemy rozpocząć kończąc 60 rok życia, lub kończąc 55 rok i nabywając uprawnienia emerytalne. Wpłaty na IKE należy dokonywać w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub połowa wpłaconych pieniędzy musi nastąpić wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Wcześniejsza wypłata skutkuje naliczeniem podatku 19% od odsetek kapitałowych.

Który z banków daje najlepsze oprocentowanie lokaty? Szału nie ma, ale zważywszy na oprocentowanie „normalnych” lokat – nie jest jeszcze tak źle. 3 procent to przy zwolnieniu podatkowym odpowiednik rynkowej lokaty oprocentowanej na 3,7%. Pocieszające jest, że środki możemy transferować (bez strat po roku).

Oto wyniki:

Bank Millenium: 3%

Opłata manipulacyjna za wypłatę środków w wysokości: 1) sumy wszystkich naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia założenia IKE, 2) połowy naliczonych odsetek w przypadku wycofania środków w okresie 6 – 12 miesięcy od dnia założenia IKE, 3) brak opłat w przypadku wycofania środków po okresie 12 miesięcy od dnia założenia IKE.

GETIN Bank: 3% przez 5 lat, później stopa referencyjna NBP

IDEA Bank, oprocentowanie gwarantowane przez rok, później WIBOR3M:

-2,89% –  w wersji podstawowej

-3,29% (pod warunkiem utrzymywania comiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł oraz wykonywania comiesięcznych transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na kwotę nie niższą niż 400 zł. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Bank w danym miesiącu obniży wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na KONCIE TAX FREE V do poziomu określonego w Regulaminie IKE oraz pobierze za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego opłatę w wysokości 4,99 zł.)

– do 11,89% (pod warunkiem przystąpienia przez Klienta do długoterminowego programu regularnego inwestowania ze składką regularną. Wysokość oprocentowania w czasie trwania Promocji uzależniona jest od rodzaju produktu ubezpieczeniowego i wysokości składki.)

Bank BPS: 3,05% – jednorazowa opłata 50 zł za dostęp do bankowości internetowej

PKO BP: 3%

BNP Paribas: Wibor 3M (możliwość podwyższenia przystępując do „kapitalnego planu”)

mBank: Wibor 1M